Stichting Speeltuin Kloosterveen respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze verklaring geven wij informatie over hoe wij precies omgaan met je persoonsgegevens.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Stichting Speeltuin Kloosterveen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:                                

 • voornaam en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • cookies

 • bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Stichting Speeltuin Kloosterveen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • je te kunnen bellen of mailen als je daarom hebt gevraagd

 • crowdfunding

 • sponsoring

 • de website te verbeteren

 • het versturen van nieuwsbrieven (als je dat goed vindt) of je op andere manier te informeren over de speeltuin

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Stichting Speeltuin Kloosterveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren stukken maximaal zeven jaar.

 

Wij delen in principe geen persoonsgegevens met derden
Stichting Speeltuin Kloosterveen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in principe niet aan derden. Wij doen dit alleen als dit echt nodig is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als bedrijven jouw gegevens verwerken in onze opdracht, dan sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij ook vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

 

Wij gebruiken cookies!
Stichting Speeltuin Kloosterveen maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij jouw bezoek aan de website zullen wij je informeren over onze cookies en toestemming vragen voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser opnieuw in te stellen zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook mag je eventuele toestemming intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wil je dat wij je gegevens met een derde delen? Dan kun je dat ook aan ons vragen. Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar kun je sturen naar post@speeltuinkloosterveen.nl.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Stichting Speeltuin Kloosterveen neemt bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk je dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er misbruik wordt gemaakt van de persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via post@speeltuinkloosterveen.nl. Je mag ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze verklaring kan wijzigen
Als wij de privacy verklaring wijzigen, dan wordt dat op onze pagina aangegeven.